Vad är HA-olja?

HA-oljor, det vill säga högaromatiska oljor, är en restprodukt från den petrokemiska industrin. Det förekommer i gummiblandningen till bildäck för att förbättra dess egenskaper på vägen.

HA-oljor innehåller höga halter av PAH och är cancerframkallande och miljöförstörande.