Hur kontrollerar jag om det finns kvartsdamm?

Vi har kalibrerade luftpumpar för uthyrning där filtret analyseras efter provtagning. Det finns ett hygieniskt gränsvärde för kvartsdamm i luft.

Kontakta oss om du vill göra en luftprovsanalys på 031-83 29 00.