Asbestsorter | Antofyllit

Back to Maivab Blogg
Asbestsorten antofyllit i mikroskop.

Asbestsorter | Antofyllit


Låt oss presentera asbestsorten ”antofyllit.” Provet på bilderna är taget från kakelfix och här ser man hur fibrerna beter sig vid analys.

Mineralen antofyllit upptäcktes år 1840 på halvön Lizard i Cornwall. England. I början av 1900-talet identifierades asbestsorten antofyllit och på grund av dess styrka, värmebeständighet och isolerande egenskaper kom asbesten att användas flitigt i byggbranschen. Exempel på material är:

  • Fix och fog | Kakel
  • Lim
  • Asbestpapp
  • Massor | Isolering, cement
  • Fyllnadsmaterial
  • Armeringsmaterial
  • I vissa plastprodukter

Antofyllit är en amfibol asbesttyp, det vill säga att den har raka fibrer. Den varierar från brun till gulaktig i färgen och består huvudsakligen av järn och magnesium.

Amfibola fibrer är som vassa nålar och kan tränga ner i lungorna vid inandning där de med tiden kan utvecklas till bland annat asbestos eller lungcancer.

Back to Maivab Blogg