Asbest, PCB och bly

Back to Maivab Blogg
Vit träfasad med fönster.

Asbest, PCB och bly

Category: Analyser, Asbestanalys, Bly, PCB-analys Tags: , , , , , ,

Kitt, fog och färg kan innehålla miljöfarliga och hälsofarliga fibrer och ämnen.

PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är kemikalier som förekommer i exempelvis fogmassor. Dessa ämnen kan orsaka skador på inälvor och med tiden utvecklas till cancer.

Asbest

Asbest är ett mycket hälsofarligt material som kan orsaka asbestlunga och lungcancer bland annat. Fibrerna förekommer i mer än 3.000 material där fönsterkitt och fogmassor är några av dessa.

Bly

Bly (Pb) är ett grundämne som kan lagras i kroppen och, genom blyförgiftning, orsaka svåra skador på inälvor och det centrala nervsystemet. Färgen ”blyvitt” innehåller (som namnet antyder) en högre andel bly än Falu rödfärg. Bly kan vara en beståndsdel i färg där dess funktion är som pigment eller rötskydd.

Viktigt att tänka på

Oavsett fiber/ämne så är det mycket viktigt att:

  1. Låta en miljöinventerare provta materialet för analys.
  2. Om analysresultatet visar positivt: Anlita ett kunnigt saneringsföretag.
  3. Alltid använda rätt skydd.
  4. Hantera avfallet på rätt sätt.

Kontakta oss på 031-83 29 00 om du har några frågor.

Back to Maivab Blogg