Analys av båtbottenfärg

Back to Maivab Blogg
Båt på stranden där skrovet är målat i olika fält.

Analys av båtbottenfärg

Category: Analyser, Bly, Tungmetaller Tags: , , , , ,

För många båtägare är musslor, alger och havstulpaner ett gissel. De fäster sig på båtskrovet och gör att sjögången blir tyngre vilket betyder att båten går långsammare och drar mer bränsle.

För att hindra påväxt används färger med biocider (bekämpningsmedel). Metaller och metalliska föreningar är skadliga för djurlivet och växtligheten i och nära våra vatten. Tenn, koppar, zink och bly kan förekomma och att slipa eller på annat sätt hantera färgen är skadligt för hälsan. Dessutom uppstår damm, vilket sprider ämnena i miljön.

Vi hjälper dig med analys av båtfärg så att du kan känna dig säker när du ska bearbeta färgen. Tänk på att om båten har flera färglager, kan det äldsta innehålla skadliga ämnen, därför bör man plocka färgflagor från samtliga lager.

Back to Maivab Blogg